Acupunctuur_Timmermans_Waalwijk_Acupunctuur_tekst

Disclaimer Acupunctuurpraktijk Timmermans

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
• U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
• De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
• Acupunctuurpraktijk Timmermans is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
   → het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud
   → het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks

Intellectueel eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij Acupunctuurpraktijk Timmermans, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

Privacy Statement en Privacyverklaring

Acupunctuurpraktijk Timmermans verwerkt (persoons)gegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft:
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaattype

Verder verwijzen wij u naar de privacyverklaring ten behoeve van cliënten van de praktijk en het daaraan gekoppelde privacyreglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Tevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de praktijk, waarin u kunt lezen welke gegevens, ten behoeve van registratie, voor de praktijk van toepassing zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Acupunctuurpraktijk Timmermans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Acupunctuurpraktijk Timmermans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

Acupunctuurpraktijk Timmermans | info@acupunctuurtimmermans.nl | +31 641 73 69 95 | Disclaimer

Locatie Waalwijk: Grotestraat 21a 5141 JM Waalwijk | Locatie Eindhoven: P.Czn. Hooftlaan 2 5611 NV Eindhoven

Openingstijden Waalwijk
woensdag: 19:00 - 22:00 uur
donderdag: 10:00 - 22:00 uur

Openingstijden Eindhoven
dinsdag: 13:00 – 17:00 uur
vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

   

Medisch Kwartier Eindhoven

© Acupunctuur Timmermans, 2022

   

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

   

KAB Koepel

   

KAB Geschilleninstantie